09 กุมภาพันธ์ 2016,- 08:31 PM *
ยินดีต้อนรับคุณ, บุคคลทั่วไป กรุณา เข้าสู่ระบบ หรือ ลงทะเบียน

เข้าสู่ระบบด้วยชื่อผู้ใช้ รหัสผ่าน และระยะเวลาในเซสชั่น
 
   หน้ารวม   วิธีใช้เวปบอร์ด ค้นหา เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก  

หน้า: [1]
   
ผู้เขียน หัวข้อ: ภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ. 2475  (อ่าน 2122 ครั้ง)
morgan manager
Morgan Manage
Hero Member
*****
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 2973


« เมื่อ: 09 กรกฎาคม 2009,- 11:24 PM »

ทรัพย์สินที่ต้องชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน ได้แก่


ภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ. 2475
ทรัพย์สินที่ต้องชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน ได้แก่

1. โรงเรือน ที่ใช้ในการประกอบกิจการเพื่อหารายได้ ให้เช่าหรือให้ผู้ซื้อ หรือเจ้าของไม่ได้อยู่เอง

2. สิ่งปลูกสร้าง ที่ใช้ในการประกอบกิจการหรือหารายได้หรือให้เช่า เช่น ท่าเรือ สะพาน อ่างเก็บน้ำ ถังเก็บน้ำมัน ซึ่งมีลักษณะการก่อสร้างที่เป็นถาวร

3. ผู้มีหน้าที่เสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน
1. เจ้าของทรัพย์สิน
2. กรณีที่ให้เช่าแล้วแต่ที่ระบุในสัญญาว่าผู้เช่าหรือผู้ให้เช่าเป็นผู้จ่ายภาษีโรงเรือน

4. ระยะเวลาการยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน เจ้าของกิจการจะต้องยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน
( ภ.ร.ด. 2) ภายในเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปี

5. ค่าภาษี ร้อยละ 12.5 ของค่ารายปี (ค่าภาษี = ค่ารายปี x 12.5% )
ค่ารายปี หมายถึง จำนวนเงินซึ่งทรัพย์สินนั้นให้เช่า

6. การชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน ชำระภายใน 30 วันตั้งแต่ได้รับหนังสือแจ้งเข้าประเมิน

7. เงินเพิ่ม
1. ถ้าชำระไม่เกิน 1 เดือนนับตั้งแต่วันที่พ้นกำหนด30 วัน ให้เพิ่มร้อยละ 2.5 ของค่าภาษี
2. ถ้าเกิน 1 เดือนแต่ไม่เกิน 2 เดือน ให้เพิ่มร้อยละ 5 ของค่าภาษี

3. ถ้าเกิน 2 เดือนแต่ไม่เกิน 3 เดือน ให้เพิ่มร้อยละ 7.5 ของค่าภาษี

4. เกิน 3 เดือนแต่ไม่เกิน 4 เดือน ให้เพิ่มร้อยละ 10 ของค่าภาษี

8. การกำหนดโทษ
มาตรา 46 ไม่ยื่นแบบภายในกำหนดปรับไม่เกิน200 บาท
มาตรา 47 ผู้ใดรู้อยู่แล้วหรือจงใจละเลยไม่ปฏิบัติตาม
หมายเรียกของเจ้าหน้าที่ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 500 บาท
มาตรา 48 ก. โดยรู้อยู่แล้วหรือจงใจยื่นคำเท็จหรือให้ถ้อยคำเท็จเพื่อจงใจหลีกเลี่ยงหรือจัดหาทางให้ผู้อื่นหลีกเลี่ยงการคำนวณค่ารายปี

ข. โดยความเท็จโดยเจตนาละเลยโดยฉ้อโกง
โดยอุบายโดยวิธีการอย่างใดอย่างหนึ่งทั้งสิ้นเพื่อที่จะ
หลีกเลี่ยงค่าคำนวณรายปี
ทั้ง ก และ ข ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 6
เดือนหรือปรับไม่เกิน 500 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

ภาษีป้าย
 
ป้าย หมายถึง ป้ายแสดงชื่อ ยี่ห้อ เครื่องหมายที่ใช้ในการประกอบการค้า หรือประกอบ กิจการเพื่อหารายได้หรือโฆษณาการค้าหรือกิจการอื่นที่ได้แสดงหรือ โฆษณาที่วัตถุใดๆด้วยอักษร ภาพ เครื่องหมายที่เขียน แกะสลักจารึก หรือปรากฏด้วยวิธีอื่น
ป้ายที่ต้องเสียภาษีได้แก่
1. ป้ายที่แสดง ชื่อ ยี่ห้อ อักษร ภาพ เครื่องหมายที่เขียนแกะสลัก จารึก หรือปรากฏด้วยวิธีอื่น
2. ไม่เป็นป้ายที่ได้รับการยกเว้นภาษี

ผู้มีหน้าที่เสียภาษีป้าย
1. เจ้าของป้าย
2. ในกรณีที่ไม่มีผู้ยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีป้ายให้ถือว่าผู้ครอบครองป้าย ผู้ครอบครองอาคาร หรือที่ดินเป็นผู้เสียภาษีป้าย

ระยะเวลาในการยื่นแบบเสียภาษีป้าย
1. ให้เจ้าของป้ายที่มีหน้าที่เสียภาษีป้ายยื่นแบบแสดงรายการเสียภาษีป้าย (ภ.ป.1) ภายในเดือน มีนาคม ของทุกปี
2. ในกรณีติดตั้งหรือแสดงป้ายหลังเดือน มีนาคม หรือแสดงป้ายใหม่แทนป้ายเดิม หรือเปลี่ยนแปลงแก้ไขอันเป็นเหตุให้ต้องเสียภาษีป้ายเพิ่มขึ้น ให้เจ้าของป้ายยื่น
แบบแสดงรายการเสียภาษีป้ายภายใน 15 วัน นับแต่วันติดตั้งหรือแสดงป้ายหรือเปลี่ยนแปลงแก้ไขแล้วแต่กรณี

การชำระภาษีป้าย ชำระภายใน 15 วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งประเมิน (ภ.ป.3)

เงินเพิ่ม
1. ไม่ยื่นแบบแสดงรายการเสียภาษีป้ายในเวลาที่กำหนดให้เสียเงินเพิ่มร้อยละ 10 ของจำนวนเงินที่ต้องเสียภาษี
2. ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้ายไม่ถูกต้องทำให้จำนวนเงินที่ต้องเสียลดน้อยลงให้เสียร้อยละ 10 ของภาษีป้ายที่ประเมินเพิ่มเติม
3. ไม่ชำระภาษีป้ายในเวลาที่กำหนด (15 วัน) ให้เสียเงินเพิ่มร้อยละ 2 ต่อเดือน

 บทกำหนดโทษ
ผู้ใดหลีกเลี่ยง/หรือพยายามหลีกเลี่ยงการเสียภาษีต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับตั้งแต่ 5,000 – 50,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
ผู้ใดจงใจไม่ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้ายต้องระวางโทษปรับตั้งแต่ 5,000 – 50,000 บาท

ภาษีบำรุงท้องที่

ภาษีบำรุงท้องที่คือ ภาษีที่เก็บจากที่ดินที่ตามกฎหมายนี้หมายความว่าพื้นที่ดินและให้รวมถึงส่วนที่เป็นภูเขาและแม่น้ำด้วย

ผู้ที่มีหน้าที่ยื่นแบบรายการแสดงที่ดิน (ภ.บ.ท.5)
 เจ้าของที่ดิน

 ผู้จัดการมรดก ทายาท ผู้รับมอบอำนาจ

 นิติบุคคล ผู้จัดการ/ผู้แทน

 การยื่นแบบแสดงรายการที่ดิน ( ภ.บ.ท. 5)

ยื่นแบบปกติ ยื่นภายในเดือนมกราคมปีแรก
( ของรอบ 4 ปี )

ยื่นกรณีอื่น ยื่นภายใน 30 วัน
เจ้าของที่ดินใหม่
เนื้อที่เดิมเปลี่ยนไป
 การชำระภาษีท้องที่ 

ชำระภายในเดือนเมษายนของทุกปี

เงินเพิ่ม

ไม่ยื่นแบบ ภ.บ.ท. 5 ในเวลาที่กำหนดเสียเงิน
เพิ่มร้อยละ 10 ของจำนวนที่เสียภาษี และร้อยละ 5 ก่อนที่พนักงานประเมินจะแจ้งให้ทราบ
ยื่นแบบ ภ.บ.ท.5 ไม่ถูกต้องเสียเงินเพิ่มร้อยละ 10 ของภาษีที่ประเมินเพิ่มเติม
ไม่ชำระภาษีภายในเวลาที่กำหนดให้เสียเงินเพิ่มร้อยละ 24 ต่อปี ของจำนวนเงินที่ต้องเสียภาษีเศษของเดือนนับเป็น 1 เดือน
บทกำหนดโทษ

มาตรา 53 ผู้ใดรู้อยู่แล้วหรือจงใจแจ้งข้อความอัน
เป็นเท็จ ให้ถ้อยคำอันเป็นเท็จ ตอบคำถามด้วยถ้อยคำอันเป็นเท็จ หรือนำพยานหลักฐานเท็จมาแสดงเพื่อหลีกเลี่ยงการเสียภาษีบำรุงท้องที่ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 2,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
บันทึกการเข้า
หน้า: [1]
   
 
กระโดดไป:  

SMF 1.1.20 | SMF @ 2013, Simple Machines
Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2015, Simple Machines